Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaphilomath philomath
Trzeba umieć czekać. Wszystko w swoim czasie, nie?
— "Trzy metry nad niebem" F.Moccia
Reposted fromnivea nivea viaphilomath philomath
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viaphilomath philomath
Nie bój się przekroczyć granicy. zaryzykuj - miej w końcu coś z życia. Zadziałaj spontanicznie, nie planuj, nie trzęś tyłkiem ze strachu - żyj, człowieku.
— veriolla.moblo.pl
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaphilomath philomath
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaphilomath philomath
6059 ad59 390
7880 6661 390
Reposted fromphilomath philomath viagreymouse greymouse
0503 c9fa 390
Reposted fromayati ayati viagreymouse greymouse
2713 13ba 390
Reposted fromMySecretGarden MySecretGarden viagreymouse greymouse
2642 9ade 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaCarlota Carlota
5394 f7fc 390
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaCarlota Carlota
0250 0628 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaCarlota Carlota
7114 7846 390
Reposted fromsmallblack smallblack viaCarlota Carlota

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viaCarlota Carlota
5539 8426 390
Reposted fromrol rol viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
1233 908a
Reposted fromprecelka precelka viaCarlota Carlota
5337 8a81 390
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaCarlota Carlota
5692 a89f 390
Reposted fromunhappys unhappys viathelittleprince thelittleprince
1168 76ff 390
6753 3ac8 390
;]
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl